TR-Byggutvikling AS ble etablert i 1996 av Terje Ruud. Selskapet har siden oppstarten vært engasjert i store og små prosjekter, både boligbygg, næringsbygg, nybygg og rehabilitering. Vi holder til i kontorlokaler i Lienga 6 på Trollåsen.

Våre hovedarbeidsområder er:

  • Prosjektledelse, byggeledelse
  • Bistand til byggesøknader
  • Vedlikeholdsplaner for boligsameier/borettslag

Våre tjenester

Prosjektledelse, byggeledelse

Prosjekt- byggeledelse er vårt hovedsatsingsområde. Generelt påtar vi oss prosjektledelse på vegne av byggherre/tiltakshaver, men kan også påta oss prosjektledelse entreprenøren. Kvalifisert prosjektstyring og ledelse på et prosjekt er ofte nøkkelen til et vellykket prosjekt.

Våre ytelser innen prosjekt- byggeledelse vil kunne være:

  • Kostnadskalkyler/budsjetter
  • Prosjektplanlegging og styring
  • Kontrahering av entreprenører etc.
  • KvalitetssikringØkonomioppfølging
  • SHA-oppfølging i henhold til Byggherreforskriften

Vedlikeholdsplaner

Alle boligsameier og borettslag har behov for generelt vedlikehold og ofte omfattende rehabilitering. Styret i sameiet/borettslaget er ansvarlig for både å finne ut av hva som skal vedlikeholdes og i hvilken rekkefølge oppgaven bør tas. I tillegg er det ved all rehabilitering ofte kompliserte forundersøkelser som må gjennomføres.

I de fleste slike sammenhenger er det ikke bare lurt, men også nødvendig med profesjonell hjelp. TR-Byggutvikling AS kan tilby utarbeidelse av vedlikeholdsplan med budsjettering av nåværende og fremtidige vedlikeholdsbehov. Vi kan også bistå med gjennomføringen av vedlikeholdsarbeidene.

Byggesøknader

Vi kan utarbeide byggesøknader for nybygg, tilbygg, påbygg, riving og rehabiliteringssaker. Vi har hatt mange oppdrag i Follo-kommunene, samt en del på Romerike og Oslo.

TR-Byggutvikling AS er sentral godkjent for ansvarsrett slik at vi kan også påta oss ansvarsrett som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende i mange byggesaker. Vi kan også bidra med enkle tegningsoppgaver/arkitekttjenester i forbindelse med uttegning til byggesøknaden.

Kontakt oss

Besøksadresse:
Lienga 6
1414 Trollåsen

Telefon: 952 72 084

Postadresse:
Postboks 1009 Sentrum,
1418 Kolbotn

Birgit Aune
Daglig leder/prosjektleder
Telefon: 952 72 084
E-post: birgit@trb.as

Odd Magne Aasbø
Prosjektleder
Telefon: 901 85 225
E-post:odd.magne@trb.as