TR-Byggutvikling AS ble etablert i 1996 av Terje Ruud. Selskapet har siden oppstarten vært engasjert i store og små prosjekter, både boligbygg, næringsbygg, nybygg og rehabilitering. Vi holder til i kontorlokaler i Kolbotnveien 36 i Kolbotn sentrum. Selskapet har i dag 3 ansatte.

Våre hovedarbeidsområder er:

 • Prosjektledelse, byggeledelse
  Konsulentbasert kvalitetssikring i forbindelse med gjennomføring av prosjekter
 • Bistand til regulerings-/ dele-/ byggesøknader
  Søknader til kommune ved regulering av tomter, eller dele- /byggesøknader for tilbygg, påbygg, rehabilitering, nybygg.
 • Vedlikeholdsplaner for boligsameier/borettslag
  Totalbistand økonomisk/teknisk ved utarbeidelse og oppfølging av vedlikeholdsbehov viagra generika deutschland
 • Eiendomsutvikling
  Konsulentbasert utvikling av prosjekt fra tomt eller ide til ferdig produkt Egenutvikling av tomter eller prosjekter for egen utvikling til ferdig prosjekt. Se for øvrig mer utfyllende informasjon under Våre tjenester.

Våre tjenester

Prosjektledelse, byggeledelse

Prosjekt- byggeledelse er vårt hovedsatsingsområde. Generelt påtar vi oss prosjektledelse på vegne av byggherre/tiltakshaver, men kan også påta oss prosjektledelse entreprenøren. Kvalifisert prosjektstyring og ledelse på et prosjekt er ofte nøkkelen til et vellykket prosjekt.

Våre ytelser innen prosjekt- byggeledelse vil kunne være:
Utvikling av eiendom for byggherre/tiltakshaver
Kostnadskalkyler/budsjetter
Prosjektplanlegging og styring
Kontrahering av entreprenører etc.
Kvalitetssikring
Økonomioppfølging
SHA-oppfølging i henhold til Byggherreforskriften

Vedlikeholdsplaner

Alle boligsameier og borettslag har behov for generelt vedlikehold og ofte omfattende rehabilitering. Styret i sameiet/borettslaget er ansvarlig for både å finne ut av hva som skal vedlikeholdes og i hvilken rekkefølge oppgaven bør tas. I tillegg er det ved all rehabilitering ofte kompliserte forundersøkelser som må gjennomføres.

I de fleste slike sammenhenger er det ikke bare lurt, men også nødvendig med profesjonell hjelp. TR-Byggutvikling AS kan tilby utarbeidelse av vedlikeholdsplan med budsjettering av nåværende og fremtidige vedlikeholdsbehov. Vi kan også bistå med gjennomføringen av vedlikeholdsarbeidene.

Referanser til noen vedlikeholdsplaner vi har utarbeidet:
Høyden Borettslag, Tårnåsen
Skøyen Terrasse Boligsameie, Skøyen
Jernbanepersonalets borettslag, Ski
Boligsameie Edv. Griegsvei 3-5
Sameiet Kolbotnveien 42-44
Sameiet Kolbotnveien 36-40

Byggesøknader

Vi kan utarbeide byggesøknader for nybygg, tilbygg, påbygg, riving og rehabiliteringssaker. I tillegg kan vi også bistå ved regulering- og delesaker. Vi har hatt mange oppdrag i Follo-kommunene, samt en del på Romerike og Oslo. TR-Byggutvikling AS er sentral godkjent for ansvarsrett slik at vi kan også påta oss ansvarsrett som ansvarlig søker, prosjekterende og utførende i mange byggesaker. Vi kan også bidra med enkle tegningsoppgaver/arkitekttjenester i forbindelse med uttegning til byggesøknaden.

 

Noen av våre prosjekter

Turveikryssing Ytre Ringvei, Bymiljøetaten

TR-Byggutvikling AS har vært innleid til Bymiljøetaten i Oslo kommune via Sweco Norge AS. Prosjektet består av gangbruer og turvei ved Tveita/Alna med bl.a. en gangbru over Ytre Ringvei i cortenstål (Boomerang Bru) og en hengebru over Haugerudbekken (Jungelbru). TR-Byggutvikling AS har hatt rollen som prosjektleder.

Prosjektet stod ferdig i august 2016.

Ingieråsen Boligprosjekt, Kolbotn

TR-Byggutvikling AS har vært prosjekt- og byggeleder. Prosjektet består av 3 tomannsboliger og 1 enebolig i et attraktivt boligområde sentralt på Kolbotn. Tiltakshaver/utbygger har vært Råd & Eiendom AS. Arkitekt har vært Shark.

Prosjektet ble ferdigstilt sommeren 2015.

Liaveien-kvartalet, Kolbotnveien 36-46, Kolbotn

TR-Byggutvikling AS har hatt prosjekt- byggeledelse for tiltakshaver/utbygger Kolbotn Vest AS. Liaveien-kvartlet består av totalt 5 boligblokker hvorav en er et kombibygg med noe næringsarealer. Det er tilsammen ca 95 leiligheter og ca 500 m2 næringsareal. Bygget er fundamentert på fjell, og oppføres i plattendekker og betongskonstruksjoner.

Boligkomplekset som er tegnet av Petter Bogen Arkitektkontor og ble ferdigstilt i 2013.

Skiveien 54 Kontor/næringsbygg, Kolbotn

TR-Byggutvikling AS har hatt prosjekt- byggeledelse for tiltakshaver/utbygger Expon Eiendom AS. I tillegg har vi vært engasjert med reguleringsplan og byggesøknad på prosjektet. Vi har vært engasjert med utarbeidelse av tilbudsforespørsel, innhenting av evaluering av tilbud, kontrahering av entreprenør og prosjektledelse/oppfølging under oppføring av bygningen. Skiveien 54 er en nytt næringsbygg på ca 730 m2 i to plan. Bygningen fundamenteres på stålkjernepeler, og oppføres i stålkonstruksjoner med hulldekkeelementer. I tillegg til nybygget består prosjektet også av riving av eksisterende bygning.

Prosjektet ble ferdigstilt i 2012.

Ingierodden Boligprosjekt, Kolbotn

TR-Byggutvikling AS har vært prosjekt- og byggeleder. Prosjektet består av 4 tomannsboliger i et attraktivt boligområde sentralt på Kolbotn. Tiltakshaver/utbygger har vært Råd & Eiendom AS. Arkitekt og entreprenør har vært Mesterhus Frank Kristiansen.

Prosjektet ble ferdigstilt i 2016.

Egebergkvartalet, Sørumsand

TR-Byggutvikling AS har hatt prosjekt- og byggeledelse til tiltakshaver/utbygger Egebergkvartalet AS. Egebergkvartalet består av totalt 3 boligblokker med til sammen ca 97 leiligheter. Tegnet av Petter Bogen Arkitektkontor AS.

Prosjektet ble ferdigstilt 2018.

Ramme Fjordhotell

TR-Byggutvikling AS har vært innleid til Sweco Norge AS. I Hvitsten skal det bygges galleri, hotell og konferansesenter. Hotellbygningene oppføres i stil fra 1700- og 1800-tallet med datidens byggematerialer og metoder, mens galleri- og museum bygges fremtidsrettet med dagens nyvinninger med fokus på sikkerhet og flerbruk. TR-Byggutvikling har hatt rollen som hovedbyggeleder.

Prosjektet ble ferdigstilt 2018.

Stovnertårnet, Bymiljøetaten

TR-Byggutvikling AS er innleid til Bymiljøetaten i Oslo kommune via Sweco Norge AS. Prosjektet består av et utkikkstårn med universell utforming på Stovner. Tårnet vil bli 15 m høyt, er unikt og spektakulært og vil være en attraksjon for området. TR-Byggutvikling AS har rollen som prosjektleder.

Prosjektet ble ferdigstilt ferdig høsten 2017.

Kontakt oss

Besøksadresse:
Lienga 6
1414 Trollåsen

Telefon: 952 72 084

Postadresse:
Postboks 1009 Sentrum,
1418 Kolbotn

Birgit Aune
Daglig leder/prosjektleder
Telefon: 952 72 084
E-post: birgit@trb.as

Odd Magne Aasbø
Prosjektleder
Telefon: 901 85 225
E-post:odd.magne@trb.as